Huidige stand van zaken engels

DutchDat is de huidige stand van zaken en wij zijn daar eigenlijk best tevreden mee. In de huidige stand der zaken is Ierland de enige EU-lidstaat die een referendum toelaat over het hervormingsverdrag, waarvan de bepalingen grotendeels. Per projectonderdeel is ook een overzicht opgenomen van de stand van zaken en de geplande acties. Many translated example sentences containing "zaken" – English-Dutch. Met betrekking tot het milieubeleid van de Groep en de stand van zaken van de. De huidige generatie Duitsers kan je onmogelijk nog met de schuldvraag.

Afbreekpatroon: sta – va – za stand van zaken Voorbeeld: `Hierbij geef ik even een kort overzicht van de stavaza op dit moment. De initiatiefnemers getuigen over hun traject en de huidige stand van. Kunstwerken Onbevaarbare Waterlopen. Onbemeten kunstwerken onbevaarbare waterlopen. Geschiedenis; 2 Huidige stand van zaken.

Engels: Woodrow Wilson School of Public. Bij elkaar schetst het boek een beeld van de huidige stand van zaken in Nederland en België, maar het plaatst de verengelsing ook. De begeleider is wetenschappelijk actief en op de hoogte van de stand van zaken in het. Een plezier om zaken te doen met deze persoon.

Deze ontwerptekening beantwoordt niet aan de huidige stand van ontwikkeling, die. U hebt de praktische gang van zaken thans omgekeerd. Ook over deze zaken kan je beslissingen nemen. Weet bovendien dat je in de huidige stand van de wetgeving niet op eigen houtje. Soort opleiding : academisch gerichte bacheloropleiding.

Zoals ik tijdens het Algemeen Overleg over. Graad en kwalificatie : bachelor in de architectuur.