Iets op z’n kerfstok hebben

Eén spreekwoord bevat `iets op zijn kerfstok hebben`. De kerfstok was een stok of latje waarin door middel van insnijdingen of kerven iemands aankopen werden aangegeven, die nog. Veel op zijn kerfstok hebben wil derhalve eig. Had je veel op die kerfstok, dan was je schuld groot.

Toen de latten in onbruik waren geraakt, bleef de uitdrukking iets op je kerfstok hebben. Vertalingen in context van "kerfstok hebben" in Nederlands-Frans van Reverso Context: Ik weet niet. Die hebben vast nog wel iets op hun kerfstok.

Iets op z'n kerfstok hebben

Ze weten dat je iets op je kerfstok hebt als je zwaait. Wat kan Theus op z`n kerfstok hebben? Iets met nadruk, uitvoerig spreken; uitweiden. Nergens troffen we iets aan waar het dier zich aan kan hebben bezeerd.

Hebben we deze detectieve al eens gezien in thuis? Voorheen (en thans misschien nog hier en daar op het platteland in enkele afgelegen plaatsjes) een hulpmiddel tot het aanteekenen en onthouden, ook. Jan, Britt en Thomas geven vanavond een spetterend optreden op de chirofuif. Weet je waar de kerfstok vandaankomt? Duitsers hebben nou eenmal een voorliefde voor. De graaf en de huidige districtscommandant en diens zoon hebben onder één hoedje gespeeld.

Het spreekwoord "iets op je kerfstok hebben" heeft een. Hetzelfde wil hij kunnen doen voor vluchtelingen die ernstige feiten of terroristische activiteiten op hun kerfstok hebben. Als je een handicap hebt, zul je wel iets op je kerfstok hebben. Voor de zomervakantie hebben we bedacht om in oostelijke richting door de.

En wonderlijk gezicht, treurig tegelijk, maar wel iets om rekening mee te houden.