Impedantie spoel berekenen

Impedantie kan gezien worden als een complexe weerstand. De ene vorm is de condensator en de andere de spoel (of zelfinductie); beide zijn. Om de impedantie te berekenen moet je de waarde van alle weerstanden weten en de impedantie van alle spoelen en condensators kennen, die in.

Impedantie spoel berekenen

Bereken de impedantie van een spoel van 1,2 mH bij een frequentie van 1,6 kHz. Complexe impedantie, een korte introductie – Dicks-websitedicks-website.

We weten al wat de reactantie van een condensator of spoel is. Zo een kring vormt dan een impedantie die zich op het vlak van wisselstroom op een nuttige.

Impedantie spoel berekenen

Telkens berekenen we de reactantie van de condensator en de spoel. Daardoor kunnen we de impedantie van de kring te bepalen. Hallo, Voor mijn PWS Natuurkunde moet ik kunnen berekenen hoe groot de stroomsterkte door een spoel (bij gegeven spanning) is. De weerstand van een spoel is zuiver imaginair, en afhankelijk van de frequentie. Het meten van de zelfinductie van spoelen. Meestal wordt het hf -ingangsvermogen in deze berekening verwaarloosd.

XL is reactantie van de spoel in Ohm, Π = 3,14 , f = frequentie van de wis-. Gevraagd: bereken in onderstaand netwerk de stroom die door de bron geleverd wordt, met. De impedantie Z = jwL van een spoel is dus j-maal de reactantie;. Figuur 3 : willekeurige wisselstroom -gemiddelde berekenen-. Berekening van stroomsterkte, spanning, impedantie, vermogen, energie, arbeidsfactor. Het maakt inderdaad nogal wat verschil of je eenzelfde spoel. De wisselstroomweerstand (of impedantie in vaktaal) is meestal veel groter.

Maak een vectordiagram van de impedanties en bereken de fasehoek tussen. Gegeven een serieschakeling van een spoel en een weerstand van 3,3 kΩ.