Inboedel verkoop deurwaarder

De deurwaarder heeft mijn inboedel in beslag genomen. Kleur veiling: Wit-roos; Kosten Tarief: 0%; BTW Tarief: 0%. Gerechtelijke verkoop in opdracht van. Elke veilingzaal heeft zijn eigen intern reglement.

Een vraag over de gerechtsdeurwaarder en zijn activiteiten ? Deurwaarder schermt met nood tot "registratie" om. Onderwerp bekijken – diverse vragen. Ik vind het spijtig dat de deurwaarder niet meewerkt en geen concrete. AGENDA OPENBARE GERECHTELIJKE VERKOPEN. Verkoop van inbeslaggenomen roerende goederen, o. AUCTIONEERS, BROKERS & SALES – A. De veilingzaal der gerechtsdeurwaarders van Brussel.

Een gerechtsdeurwaarder eist dat ik een zogezegd onbetaalde schuld vereffen. Verkopen op markten komen een beetje middeleeuws over en slaan. GERECHTSDEURWAARDERS NIET LANGER MET INBOEDELS OP. Mag een deurwaarder beslag leggen op mijn inboedel? Onze opdrachtgevers zijn onder andere: curatoren, gerechtsdeurwaarders, vereffenaars, leasingmaatschappijen. DOOR ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN WORDT DEZE VERKOOP VERLENGD.

Faillissement Ramobo NV in opdracht van de curatoren meesters Ph. Noelmans onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Guy Gemis. Ze kunnen dan verkocht worden en met de opbrengst van die verkoop kan dan de. Yards beslag gelegd op mijn inboedel. Beslag en gedwongen verkoop moet beperkt blijven tot wat nodig is.

Het onderhands verkopen van de inboedel aan een derde persoon die dan de. Zij die de dag van heden hun inboedel verkocht zien, moeten toch al van. Bij mijn vriend is er op de inboedel beslag gelegd. Op de dag en tijdstip van de verkoop daarvan is de deurwaarder niet op komen dagen zonder bericht.