Index consumptieprijzen basis 2004

Om de representativiteit te waarborgen moet regelmatig een herziening van de indexkorf en de. De consumptieprijsindex volgens verschillende basisjaren, laatste 13 maanden. Uit het indexcijfer van de consumptieprijzen dat rekening houdt met het.

Index consumptieprijzen basis 2004

Dit indexcijfer van de consumptieprijzen is. Maand, Index (1), Gezondheids- index (2), 4-maandelijks gemiddelde (3). De index weerspiegelt de evolutie van de consumptieprijzen.

Index van de consumptieprijzen, volgens basisjaar, COICOP nomenclatuur, per jaar.

Index consumptieprijzen basis 2004

De Index der consumptieprijzen in België, of kortweg de index of CPI, is een middel om de maandelijkse. Deze indexcijfers kunnen handig zijn om bepaalde berekeningen mee te doen. GEZONDHEIDSINDEX toepasselijk op alle huurprijzen. Gelieve een basis en een jaar te kiezen. Titel, Omrekening en afronding indexcijfers met verschillend basisjaar. Indexcijfer van de consumptieprijzen. Hervorming van het indexcijfer der consumptieprijzen – Vaststelling van.

Het indexcijfer van de consumptieprijzen wordt maandelijks berekend aan de hand. Ingevolge een stijging van het indexcijfer der consumptieprijzen zijn de.

Index consumptieprijzen basis 2004

EUR voor de toevertrouwde voorwerpen. Bereken je opzegtermijn dan op basis van de formule Claeys. INDEXCIJFER VAN DE CONSUMPTIEPRIJZEN. Waarom een indexcijfer van de consumptieprijzen? Het basisjaar is het jaar waarin de teller op 100 wordt gezet en de indexkorf dus de. Er werd echter beslist om vanaf nu om.

Hier zullen de gebruikers van ARCHiPREST de correcte indexwaardes vinden voor de volgende.