Inrichting extra beschermde vluchtroute

Een extra beschermde vluchtroute (EBV) loopt ook altijd door een verkeersruimte. Dit artikel geeft de nadere eisen voor de inrichting van een vluchtroute. Het doel van een extra beschermde vluchtroute is het veilig kunnen vluchten.

Inrichting extra beschermde vluchtroute

Obex Vluchtroute Definitie van een extra beschermde vluchtroute: Buiten een brandcompartiment gelegen gedeelte van een beschermde.

Veiligheidsvluchtroute: extra beschermde vluchtroute alleen bereikbaar via een. Toegang tot en inrichting van vluchtroute geen invloed op. Extra beschermde vluchtroute niet in BC.

Inrichting extra beschermde vluchtroute

Van BC naar besloten ruimte met extra beschermde vluchtroute: WBDBO ≥ 20 min. Eisen aan inrichting vluchtroute (art.

2.117). Vraag: Meubilair in extra beschermde vluchtroute. Brandstofkenmerken (vuurlast: inrichting). Naar (extra) beschermde vluchtroute: Straling-criterium.

Zelfsluitende inrichting van branddeuren, rolluiken en brandschermen. Naar een extra beschermde vluchtroute 30 minuten. Dit geldt bijvoorbeeld voor gevels grenzend aan een extra beschermde. In de basis zal een vluchtroute buiten de woning altijd een extra beschermde vluchtroute zijn.

Inrichting extra beschermde vluchtroute

Dat is een buiten het brandcompartiment. Aan de inrichting van deze ruimten en de brandwerendheden naar de. In het gebouw voert er een extra beschermde vluchtroutes (EBVR) door de volgende. Branddetectie in gemeenschappelijke vluchtroute. De grenswaarden en inrichtingseisen van de vluchtroutes zijn groten-deels gelijk.

WBDBO-eis tussen brandcompartiment naar (extra) beschermde vluchtroute is 60 minuten.