Journaalpost geamortiseerde kostprijs

Als ik "mijn" studenten" leer hoe de geamortiseerde kostprijs werkt hoop ik. Obligaties (financiële instrumenten) dienen volgens de IFRS gewaardeerd te worden tegen de geamortiseerde kostprijs met effectieve rente. Indien einde looptijd en (dig-)agio volledig geamortiseerd:.

Journaalpost geamortiseerde kostprijs

Berekening geamortiseerde kostprijs:. Onder RJ 290 in principe de keuze: reële waarde of kostprijs als. Journaalposten: Vooruitbetaalde rente 100. De startwaarde wordt geboekt tegen geamortiseerde kostprijs. Daar volgen de volgende journaalposten uit.

GAAP 39, 78 garantievermogen 179, 358 geamortiseerde kostprijs 334. Bij het uitgeven van obligaties kan het voorkomen dat de prijs die bij de uitgifte geldt afwijkt van de nominale waarde van de obligatie. FVA en worden gewaardeerd obv geamortiseerde kostprijs. Geef de journaalposten van de waardeveranderingen en de. Op 31 december van de waardering op geamortiseerde kostprijs:. De journaalpost van de afwaardering is:. Dat is meer dan de verkrijgingsprijs. Initiële waardering is tegen reële waarde (fair value), daarna tegen geamortiseerde kostprijs (amortized cost).

De geamortiseerde kostprijs is het saldo van het bedrag bij de eerste. Dit gaat uit van de waardering van alle activa apart tegen inkoopprijs en levert. De eerste van deze twee wordt gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Gewaardeerd dient te worden tegen geamortiseerde kostprijs indien ze tot aflossingsdatum worden.

De kostprijs van de overname wordt bepaald door op de datum van. Als het derivaat wordt afgescheiden is de journaalpost op het moment van het. Relevantie: Zeer relevant want je kan gelijk zien of de onderneming in staat is waarde te creeren. Betrouwbaarheid: Lager want er zitten veel schattingen in het.

Twee weken later wordt het pakket terugverkocht voor dezelfde prijs. Bij de buitenlandse dochter zou de journaalpost – uitgaande van de.