Kbo public search web service

In het kader van de economische transparantie en een open beleid stelt de KBO publieke gegevens beschikbaar in de vorm van een web service. De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een databank van de FOD. Public Search worden ook via een webservice aangeboden voor hergebruik.

Kbo public search web service

Public search is nu ook beschikbaar als een mobiele. KBO kan vervolgens overgaan tot ambtshalve doorhaling van het adres. Controleer hier de gegevens in de KBO-public search. Raadpleeg je financiƫle gegevens en andere details of gebruik onze tool.

Kbo public search web service

Deze laatste service is echter betalend. Om toegang te krijgen tot de authentieke bronnen via Web Services moet een contract. In voorkomend geval, de verwijzing naar de website van de onderneming, haar. FOD Economie en toekenning van een “rol” (formulier te vinden op website Economie). Private Search is een web toepassing waarmee actieve ondernemingen hun. Het FSB-platform biedt een brede waaier van web services die toegang geven. Deze webservice bevat operaties waarmee informatie uit de KBO kan. Service to consult departments of public organisations.

Website van de overheid (Autoriteit voor Financiƫle Diensten en Markten, FSMA). Opvragen publicaties Belgisch Staatsblad : Belgisch Staatsblad; E-Services voor. KBO beantwoordt voortaan aan de grote vraag naar open data. KBO (KBOwi), KBO XML-extracten, KBO Web Services en KBO Select.

Startende vrije beroepen kunnen dan weer voor alle formaliteiten terecht bij. TEXAS REVERSE MORTGAGE ENDORSEMENT (Form T-43) Attached to and.