Koeltechniek cursus pdf

Koeltechniek – lnleiding tot de basisbegrippen. Inhoud examen tot vaststelling van de technische bekwaamheid in de koeltechniek. Installatiebedrijven voor koeltechnische apparatuur moeten gecertificeerd zijn door de STEK, de.

Koeltechniek cursus pdf

Met medewerking van direktie en docenten applicatie-cursus Koudetechniek, HTS, den.

Examen certificaat in de koeltechniek. Cursusmateriaal, verbruiksmateriaal, koffie en broodjes tijdens de. De koelkast als basis voor de koelkringloop.

Koeltechniek cursus pdf

Natuurkundige) begrippen in een koelkring. Met de cursus bedrijfsbeheer leg je de basis. Het is aangewezen om in functie van de cursusopbouw Motoren een leerlijn. Industriële koeltechniek in het tso-curriculum van het studiegebied.

Basiscursus elektriciteit, gelijkspanning. ECTS-fiche (Elektromechanica) – Db2 Verwarmings- en koeltechniek 2. Certificaat bekwaamheid in de koeltechniek: Het examen. Cursisten kunnen vragen stellen via het algemeen forum op de cursussite. Lees ervaringen van anderen en vraag direct info aan van de cursus. Deze cursus is opgebouwd voor leerlingen van de 3de graad 2de leerjaar BSO. Actie 4: Bijkomende sensibilisering van exploitanten van koeltoepassingen, koeltechnische bedrijven en koeltechnici. De cursus is onderverdeeld in een theoretisch en een praktisch deel. Eerst worden veel zaken in theorie behandeld.

Deze theorie kan getoetst worden aan een. Onderhoud, gas, vanaf 20 kW, tweejaarlijks, Reinigingsattest. Waterkoeling is een koeltechniek die gebruikt wordt in de mechanica en scheikunde. Door de motorkoeling wordt vooral warmte afgevoerd die ontstaan is door.

Gent automatisering modelvorming en simulatie. Daarnaast maak je op basis van zelfstandig.