Kopij kopie

Kopie en kopij zijn geen synoniemen. Een kopie is een afschrift, een duplicaat van een origineel. Kopij is tekst die naar de drukker moet. Jammer genoeg weten vele mensen niet dat er wel degelijk een verschil is. Woorden waarvan de betekenis vaak wordt verward 37 (1) kopij – (2) kopie 1 = handschrift, manuscript voor de pers 2 = afschrift, nabootsing. FOUT Kopijen van gebouwen uit Wenen, Venetië en Londen domineren het straatbeeld. SN-betekenis van kopij zijn teksten voor de krant.

Kopij kopie

Het feit dat men tot de tweede helft der 19de eeuw toe bijna steeds kopij. Brengen we een kopie of een kopij van ons eindwerk naar de drukker en als we het in zes exemplaren laten drukken, zijn dat dan kopieën of. Het woord kopij staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie. Hier wordt door de meeste belastingplichtigen zwaar gezondigd. Ik heb de kopij vanmorgen met de post ontvangen en ik heb er gelijk een fotocopie van gemaakt. Kopij, (foto)kopie en kopiëren schrijf je allemaal met k. Welk lidwoord (de of het): "de kopij" of "het kopij", wij helpen je graag. Afbeelding: handen — bij een schakelbord. Wanneer je enkel een kopij van de documenten kan tonen, riskeer je geverbaliseerd te worden EN riskeer je eveneens dat je.

Werkwoord, Verwante vertalingen, Andere vertalingen. Het kopijrecht of in oude teksten (volgens de spelling Siegenbeek) kopijregt of regt van kopij, en soms ook kopierecht, was in de geschiedenis van het. Een extra dvd kopie besteld voor moederkesdag. Hoe kan ik aan een kopij komen zonder dat zij door de notaris op de hoogte.

U kan een kopie van die akte gaan opvragen bij het lokale.