Koppelteken woordenlijst

We gebruiken een koppelteken om de structuur te verduidelijken of om een ongewoon woordbeeld te vermijden in een samenstelling. Afleiding – bijzonder geval: afleiding. K Een samenkoppeling schrijven we met koppeltekens.

Koppelteken woordenlijst

Als een samenstelling moeilijk te lezen of te begrijpen is, kunnen we de structuur verduidelijken met een koppelteken.

Zo schrijven we tweedekansonderwijs. A We vermijden klinkerbotsing in een samenstelling door een koppelteken te gebruiken. L Als we een samenstelling maken waar een samenkoppeling deel van uitmaakt, behouden we de koppeltekens tussen de woorden van de.

Koppelteken woordenlijst

Samenstellingen worden zo veel mogelijk als één woord gespeld.

Ze krijgen een koppelteken als de klinkers op de woordgrens botsen. Het koppelteken wordt gebruikt om woorden, letters of getallen te koppelen aan een ander woord (dit noemen we samenstellingen). Voor ingeburgerde buitenlandse woorden gelden echter dezelfde regels als voor. Bij de spelling in twee woorden is het bijvoeglijk naamwoord of het telwoord. Als er klinkerbotsing is, is het koppelteken na anti- verplicht.

Klinkerbotsing komt bij het voorvoegsel anti- voor in woorden met de lettercombinaties i+e, i+i en i+j. Een woordgroep is een combinatie van woorden die in een zin bijeenhoren, maar die niettemin elk een zelfstandig woord blijven. De koppeltekens blijven in de samenkoppeling dan behouden.

Koppelteken woordenlijst

De Woordenlijst schrijft nog voor dat er géén koppelteken komt bij (bijna-)verdubbeling: zulke. Is het woonwerkverkeer of woon-werk-verkeer? Volg de volgende regels voor het bepalen van samenstellings-streepjes. Los daarvan mogen we het koppelteken soms gebruiken om verwarrende woorden leesbaarder te maken.

Dat kan bijvoorbeeld zinvol zijn om dubbelzinnigheid. In onder meer de volgende woorden stond ten onrechte een koppelteken:.