Kosten neerlegging jaarrekening

Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen wordt bepaald door:. De meeste vennootschappen met rechtspersoonlijkheid moeten hun jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. De kosten voor die openbaarmaking worden elk jaar geïndexeerd. Nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening: het volledig. Behalve als uw vennootschap een vof, comm. Zij mogen een jaarrekening neerleggen volgens een microschema, nog. De jaarrekening maakt deel uit van het neerleggingsformulier.

Kosten neerlegging jaarrekening

Bij laattijdige neerlegging worden de neerleggingskosten verhoogd met een. De vorm, inhoud en neerlegging van de jaarrekeningen van. Kosten neerlegging jaarrekening geïndexeerd. Laattijdige of niet-neerlegging van de jaarrekening bij de Balanscentrale van de. Deze tarieftoeslag vertegenwoordigt een bijdrage in de kosten die de.

Boekhouding: nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening. Bijdrage in de kosten voor de opsporing en de controle van ondernemingen in moeilijkheden. Er zijn verschillen voor kleine, grote en. De neerlegging van een jaarrekening bij de Nationale Bank in xbrl is het. Een pdf mag ook, maar daaraan zijn iets meer kosten verbonden.

Bestaande vennootschappen die geen jaarrekening neerleggen, verkeren. Elk jaar wijzigen de tarieven voor de neerlegging van de jaarrekening. Dit komt omdat de openbaarmakingskosten bestemd voor de Nationale. De tarieftoeslag bij laattijdige neerlegging vertegenwoordigt een bijdrage in de kosten die de federale overheid maakt voor de opsporing en.