Kosten zelfstandige hoofdberoep

Bepaalde kosten zijn integraal aftrekbaar, andere slechts beperkt. Home Sociaal statuut Wijzigingen sociaal statuut Van bij-naar hoofdberoep. Wat is het verschil tussen bruto-netto bij een zelfstandige? Beste, wanneer ik mijn beroepskosten (zelfstandige in bijberoep) wil. Een zelfstandige in hoofdberoep is steeds minstens een minimumbijdrage per kwartaal verschuldigd. De minimumbijdrage bedraagt 21% op een netto. U kan gerust meer verdienen met uw zelfstandig bijberoep dan met uw.

Dat kan in hoofdberoep of in bijberoep. Gooi je jezelf volledig, of wil je een (loontrekkende) stok achter de deur houden? Als zelfstandige in bijberoep heb je dikwijls dezelfde kosten als iemand in hoofdberoep. Er zijn eveneens vaste minimumkosten waarbuiten je. Om de eenvoudige reden dat "zelfstandige in bijberoep" geen aparte rubriek is. De belastingdruk in België is hoog, héél hoog. Ik denk er al een tijd over om zelfstandige te worden, maar ik zou graag. Het is veel eenvoudiger om kosten die je maakt.

Wil je gaan werken als zelfstandige in hoofdberoep, dan is dat uiteraard nog.

Kosten zelfstandige hoofdberoep

Eline De Meyer, adviseur bij Securex, vertelt wat dit statuut precies inhoudt. Je hoort de meest wilde verhalen over (on)kosten maken als zelfstandige. Maar als je in bijberoep werkt, of je hebt een kleine eenmanszaak, dan is het in veel. Moet je werkelijke of forfaitaire kosten inbrengen?

Daarom is het belangrijk om alle mogelijke kosten die je kunt aftrekken op de belastingaangifte aan te geven.