Koude oorlog schooltv

Na de oorlog kwamen zij met elkaar in conflict over hun. Na de Tweede Wereldoorlog komen Amerika en de Sovjetunie lijnrecht tegenover elkaar te staan. Er ontstaat een botsing tussen het.

Koude oorlog schooltv

In Nederland heeft de communistische partij vijf jaar lang een belangrijke rol in het verzet gespeeld. Dat levert de CPN na de oorlog een stevige aanhang op. Het Oosten wordt communistisch, het westen kapitalistisch.

Eindtermen: Sovjet Unie, Warschau pact, NAVO, Verenigde.

Koude oorlog schooltv

HistoClips zijn korte, krachtige en. Foto: Een programma dat schoolkinderen geschiedenis moet bijbrengen, is blijkbaar vergeten dat er tussen de Tweede Wereldoorlog en nu. Op de zwarte lijn loopt het IJzeren Gordijn. Verder is het Oostblok rood gekleurd en het Westblok blauw gekleurd. De koude oorlog Klokhuis: De watersnoodramp Klokhuis: Indonesië SchoolTV: Nederland en Indonesië 1. Koude oorlog aflevering over de koude oorlog (oude school tv) 5. De geschiedenis van de blokvorming begon al een hele tijd geleden.

Al tijdens de tweede wereldoorlog waren er verschillende politieke leiders bang geworden. Schooltv: Eigenwijzer – Geschiedenis – Modernisering van de infrastructuur in de.

Koude oorlog schooltv

Koude Oorlog werd uitgezonden op woensdag 18 december door SchoolTV. Hoep legt uit dat het buiten veel te koud is voor kanariepietjes. Alle 50 afleveringen in één box te verkrijgen in de webwinkel van SchoolTV! Schooltv-Weekjournaal – Uitleg over de bouw van de Berlijnse Muur en hoe. SchoolTV Vroeger en zo, Geschiedenissite van SchoolTV, info.

NTR Schooltv: Dokter Corrie – "Zoenen" – met Siem de Jong.