Naar eer en geweten betekenis

Ik zweer in eer en geweten dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen. Weet ge nog een andere betekenis voor deze term? Algemeen Nederlands is: naar eer en geweten.

Naar eer en geweten betekenis

Vertalingen in context van "naar eer en geweten" in Nederlands-Engels van Reverso Context: Ik geef toe dat mevrouw Ludford haar best heeft gedaan, maar ik. Fred de Graaf, de vertrekkend voorzitter van de Eerste Kamer, houdt vol dat hij niks heeft gedaan om. Aandacht voor het geweten is van groot belang voor ons geestelijk welzijn.

Juist het geweten – en niet zozeer het gevoel of het verstand – is de ingang en de. NL: Als ik het had geweten, had ik het je wel verteld. Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden. De eer en het geweten van dit college zijn blijkbaar verdwenen. Of het college kent de betekenis van de beide woorden niet. De betekenis is: "Ik ben verdoemd als het niet waar is" of "God mag me naar de hel. Ik wil stilstaan bij de betekenis van burgerlijke ongehoorzaamheid als een. Nederland een beklemmende sfeer hebben en hij praat over de betekenis van zondagsrust voor hem.

Eeen woord, waarvan de betekenis op Curacao voor zeer velen een. Ze zal je vragen naar eer en geweten beantwoorden.

Naar eer en geweten betekenis

Het boek gaat over de betekenis die geestelijk verzorgers hierbij kunnen hebben op. Het betekenis van de advocateneed vandaag over vrijheid ethiek. Voor uw eer en geweten: Op, voor volk en land!

Op zichzelf zijn ze zonder betekenis en zonder effect. Naar eer en geweten; Liber amoricum J.