Niet passend

NL FR Nederlands Frans vertalingen voor niet passend. WordReference English dictionary, questions, discussion and forums. Als de Commissie het niet passend vindt om die voorstellen te wijzigen, dan voorzie ik een ernstige confrontatie met dit Parlement wanneer na de sluiting deze.

Niet passend

Vertalingen in context van "lijkt me dan ook niet passend" in Nederlands-Frans van Reverso Context: Wat onze conclusies zullen zijn, is vooralsnog echter. Hoewel er nog enige discussie bestaat rond de impact van elleboog incongruentie op. DE SP HAD toch al moeite met de bezuinigingen op het passend onderwijs, dat is onderwijs aan leerlingen met enigerlei vorm van handicap. Veel mensen twijfelen aan de effectiviteit van passend onderwijs, waarbij kinderen met speciale problemen zoveel mogelijk in het. Spring naar Wat kunnen ouders doen als ze het niet eens zijn met de plek die de.

Als ouders het niet eens zijn met de geboden plek, hebben ze een. Voor iemand die tenger is, is bijvoorbeeld zeer zware lichamelijke arbeid niet passend. De medewerker die zijn functie niet kan uitoefenen omdat hij ziek is, is verplicht passende arbeid te aanvaarden. Al voordat Passend Onderwijs uitgevonden was door knappe deskundigen waren er thuiszitters. De doelstelling mag niet willekeurig zijn en moet voldoende zwaarwichtig zijn om. Een dame heeft een op maat gemaakt dressuurzadel gekocht voor de pony die haar zoontje rijdt. Zadelmaker heeft de pony gemeten, alles.

Dan wordt deze periode niet verlengd. Inkomens van kinderen tellen hierbij niet mee. Door deze wet, passend toewijzen genoemd, krijgen woningzoekenden een woning die bij hun inkomen past. De Inspectie van het Onderwijs heeft te weinig oog voor de kansenongelijkheid die ontstaat doordat kinderen met ontwikkelingsproblemen op.

De president is, zo verklaart de zegsman van de rechtbank, niet naar de Coolsingel gekomen, omdat hij een decoratie vanwege de staat niet vindt passen bij. Het belang van een goed passend zadel: correcte communicatie tussen ruiter en. Er is deze ochtend behoorlijk wat te doen over het verplaatsen van PSV – Ajax. Van welke huurprijs gaan jullie uit bij het passend toewijzen? In een brief van aan Blok brengt Aedes de negatieve effecten onder de aandacht en doet voorstellen ter verbetering van deze passend toewijzen maatregel. Niet alleen de leraren, maar ook de ouders blijken niet te spreken over passend onderwijs.

Twee jaar geleden is de wet ingevoerd, die ervoor.