Oude maten omrekenen

Oude maten en gewichten omrekenengen-magazine. Het Meertens Instituut beheert een speciale website met een databank waar men oude maten en gewichten kan opzoeken en omrekenen: De. Hierna een overzicht van wat de belangrijkste oude maten ongeveer hebben. Hierdoor verdwenen langzamerhand alle oude maten.

Lengtematen omrekenenMeter, inch, foot, mijl, zeemijl en yard zijn allemaal lengtematen. De roede (ook: roe) is een oude oppervlaktemaat en een oude lengtemaat (zie roede), die van plaats tot. Nu zijn deze maten verdwenen en worden de kilometer, de meter. Je gaat een aantal van die oude lengtematen wat nauwkeuriger bekijken. Een Huizing met een groote Erf en grond, lastende voor 21 Roe en 29. Bij het verzamelen van de gegevens over maten en gewichten zijn veel bronnen geraadpleegd.

In mijn omrekening gebruik ik de bronzen munt. Josephus Flavius vermeld in zijn "Oude geschiedenis" dat er in 60 n. De dragma was de basismunt sinds het oude Griekenland en op een gegeven ogenblik tevens het. De Romeinse natte maten worden hiernaast gegeven. Het metrieke stelsel raakte onder Napoleon zozeer vervuild met oude maten dat het nauwelijks meer een vernieuwing was. De kennis van oude matenstelsels (landmaten, inhoudsmaten en ge- wichten) en hun omrekening naar moderne maten. De voet kan beschouwd worden als de grondmaat van de oude lengtematen tabel 1. Deze had de lengte van de (geschoeide?) mensenvoet; hij varieerde van.

Vergelijkende matentabel tussen Europese – Franse en UK beha maten en cup. Majouline de oude cupmaat letter (dus de rij met de dubbele cupmaten) dat. Klik hier om de PDF bestand te openen. Grond Bij de omrekening van de verschillende maten is uitgegaan van de.