Pompkarakteristiek bepalen

De pompkarakteristiek van een centrifugaalpomp is het verband tussen de opvoerdruk en het debiet. Men vertrekt van de Eulerse opvoerdruk. Het is het snijpunt van de leidingkarakteristiek en de pompkarakteristiek. De leidingkarakteristiek geeft de nodige opvoerdruk voor die leiding, bij een bepaald.

Het verband tussen Pf en Pp bepalen. Een voorbeeld is weergegeven in onderstaande. Voor het bepalen van de voor uw toepassing meest geschikte pomp is het absoluut noodzakelijk om. Deze curve heet de pompkarakteristiek. Bepaling van de verwarmingsvermogens. De bepaling gebeurt aan de hand van grafieken of tabellen die gepubliceerd zijn en gegevens van de fabrikant van de toestellen. Grootheden die pompprestaties bepalen. Deze functie heet de pompkarakteristiek.

Bernoulli de leidingkarakteristiek berekenen;; de pompkarakteristiek het werkpunt van een pomp bepalen en het benodigde. Bepalen van het werkgebied & pompkeuze. Leidingverliezen kunnen bepalen met de methode van Darcy-Weisbach en de methode van Hazen -Williams. De werking en het gebruik van pompen kennen.

Gecorrigeerd verbruik bepalen – tools beschikbaar. Even kort door de bocht, iedere pomp heeft een pompkarakteristiek,dwz. De student kent de verschillende baggertechnieken en kan naargelang de randvoorwaarden de werkwijze bepalen en de noodzakelijke berekeningen maken. Bij de bepaling van de pompkarakteristiek zal hierop worden teruggekomen. Deze installatieklep mag niet groter zijn dan 80 mm en bij het bepalen van de. De watervoorziening (pompkarakteristiek en inhoud reservoir) moet. Hoe je kunt bepalen of een pomp het "kan trekken", heb ik eens uitgelegd in dit topic:.

Werking sprinklerpomp – rondpompen in systeem, opnieuw pompkarakteristiek bepalen. ENGL 500 at Katholieke Universiteit Leuven. Pompkarakteristiek bij parallelschakeling86.