Postfordisme

In hun terminologie is de overgang naar het postfordisme gelijk aan de overgang naar "immateriële arbeid". Arbeid is niet meer een strikt afgelijnd fenomeen dat. De effecten van Post-Fordistische kenmerken op werktevredenheid. Het Post-Fordisme, algehele werktevredenheid en. De auteur verbindt het postfordisme met het fenomeen van biopolitiek – de manier waarop in toenemende mate ons leven beheerst wordt. Biopolitiek En Postfordisme Other Formats. Kennis, taal en zorg staan tegenwoordig.

Het college vindt plaats op zaterdag. Que se passe-t-il de nouveau dans le post-fordisme ? De voorbije decennia is de organisatie van arbeid grondig veranderd. La question est trop vaste pour être considérée exhaustivement. Il nous faut donc nous contenter de.

De overgang van discipline naar controle wordt uitgebeeld in de overgang van fordisme naar postfordisme. Met de notie van biopolitiek worden twee. The term Postfordism is clearly present in many research areas such as sociology, economics, political science, urban studies, and international property rights. Algemeen onderzoek: literatuur over postfordisme. De literatuur die relevant is voor deze scriptie. Gevolgen Post-Fordisme voor Nederland Maakindustrie Taakverdeling Massaproductie Standaardisatie Welvaartsstaat Fordisme Post-. Le système de production de masse; 3. XXe siècle, la révolution industrielle est. Publisher, Presses Universitaires de France.

Post-fordisme er en videreutvikling av fordismen. Dette er et system av moderne sosiale.