Procedure euthanasie aanvraag

Door de euthanasiewet wordt een levensbeëindiging op verzoek wettelijk aanvaard. Parallel hiermee moet de behandelende arts een procedure afwerken. Kan euthanasie op verzoek of aandringen van de familie? De patiënt of de arts moeten dus niet de procedure volgen die voorzien is voor. Deze leidraad geldt voor een verzoek om euthanasie door een patiënt.

De (wettelijke) procedure kan pas starten als de patiënt zelf vrijwillig. De arts, die uiteindelijk euthanasie toepast, schrijft na het overlijden van de patiënt een verslag over de gang van zaken. Zeker als de patiënt nog maar weinig tijd rest, kan de procedure snel verlopen. U kunt ook vooraf euthanasie aanvragen in geval van een onomkeer coma. Van de 52 patiënten bij wie de aanvraag geen gevolg kreeg, trokken 38 hun aanvraag in nog voor de procedure was afgerond.

Zowel voor de patiënt als voor de huisarts is euthanasie een procedure met. Euthanasie is tot op heden nog steeds een verzoek van de patiënt aan de arts. Het laten registreren van de wilsverklaring tot euthanasie is gratis. Spring naar Bijkomende voorwaarden en procedure – Deze verschillen naargelang de patiënt op het ogenblik dat de euthanasieaanvraag aan de orde. Dit is zeker het geval bij een aanvraag tot euthanasie op basis van. Bij terminaal lijden dienen de patiënt en euthanasieprocedure door één. Je kan in beide situaties euthanasie aanvragen. Nochtans ziet de procedure er enigszins anders uit als het levenseinde niet in zicht is.

Welke procedure wordt er dan gevolgd? Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Van euthanasie is sprake als een arts aan een patiënt een dodelijk middel toedient, op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt zelf. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft voor psychiaters een richtlijn opgesteld hoe om te gaan met het verzoek om euthanasie of hulp bij.