Pseudoplastische vloeistof

Als bij hogere snelheidsgradiënten de afschuifkracht van de vloeistof minder dan evenredig toeneemt, wordt de vloeistof pseudoplastisch genoemd. Thixotropie (soms gespeld als tixotropie of thyxotropie) of pseudoplasticiteit is de eigenschap van een niet-newtonse vloeistof, waarbij de viscositeit bij een. Er bestaan zeer vele pseudoplastische vloei- stoffen, en.

Pseudoplastische vloeistof

Eenvoudig gezegd is viscositeit de stroperigheid van een vloeistof. Eigenlijk zijn newtonse vloeistoffen (n = 1) een bijzonder geval van machtswetvloeistoffen: ze zijn het grensgeval tussen pseudoplastische en dilatante. Een niet-Newtonse vloeistof is een vloeistof waarvan de viscositeit is.

Een pseudoplastische niet-Newtonse vloeistof gedraagt ​​dan. Chinese naam: pseudoplastische vloeistof. Engels naam: pseudoplastische vloeistof. Definitie: de schijnbare afschuifsnelheid viscositeit.

Bij pseudo-plastische vloeistoffen(ook wel shear thinning genoemd) is de helling van de grafiek niet constant. Pseudoplastische ("shearthinning") vloeistof 0<n<1. B) plastisch gedrag schuifspanning (D) dilatant gedrag Reogrammen van vloeistoffen met een Newtons, plastisch, pseudoplastisch en dilatant. Newtoniaanse; (a) pseudoplastisch; (b) dilatant; (c) Bingham. De vloeistof wordt dunner wanneer er een kracht op wordt uitgeoefend.

Ze verhogen de bloedviscositeit en beïnvloeden het gedrag van de vloeistof. Het definieert niet-Newtons fluïdum een ​​vloeistof waarvan de viscositeit varieert. Van deze eigenschap van de verdikkingsmiddelen (pseudoplastisch gedrag) wordt gebruik gemaakt bij Type II, III en IV vloeistoffen teneinde. Newtonse pseudoplastische Xanthan gomoplossing maximum blade. K), kan de warmte-overdracht proces zeer viskeuze pseudoplastische vloeistof.

In dit type, de vloeistof dunner, dan vaak. Het product gedraagt zich als een vet zowel als een vloeistof afhankelijk van de.