Reeks betekenis

Synoniemen: serie aaneenschakeling (2) Een reeks is een groep bescheiden, die. Je hebt gezocht op het woord: reeks. Het wiskundige begrip reeks is een uitbreiding van de optelling van rationale getallen, reële getallen, complexe getallen, functies, etc. Er is al veel gezocht naar de betekenis van reeks en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. XYZ van de klassieke muziek geeft de betekenis en definitie van Reeks op Ensie. Lexicon van Nederlandse archieftermen geeft de betekenis en definitie van Reeks op Ensie. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn onder meer reeks, serie, rist en rits.

Reeks betekenis

Op zichzelf staand hebben fonemen gewoonlijk geen betekenis. We halen betekenis uit een reeks van fonemen die in een bepaalde volgorde zijn gerangschikt. Over de verhouding tussen betekenis en werkelijkheid is het laatste woord allicht nog niet gezegd; ik hou het hier bij een enkele korte toelichting die ik vanuit de. Een lichamelijk gevoelde betekenis dringt naar, zoekt voltooiing in explicitaties, in gedrag of in woorden. Zij draagt een waaier aan impliciete betekenissen in.

Deel 10 in de Public Controlling reeks is Omvang en betekenis van reserves bij publieke instellingen. De laatste jaren is veel gediscussieerd over de reserves. Welke betekenis deze reeks cijfers heeft, hangt af van de cultuur van degene die ernaar kijkt. Altijd is het de persoon zelf die een individuele en tijdgebonden.

Reeks betekenis

Betekenis geven Geen enkele gebeurtenis heeft een eenduidige, objectieve betekenis.

De oplossingsgerichte werkwijze heeft hulpverleners die een gezondverstande- lijke aanpak voorstaan veel te bieden. De term politie3 heeft in de ruimste zin de betekenis van staatszorg; het geheel van inrichtingen en maatregelen van de staatsmacht om hinderpalen voor de. Het uitageren van de grensoverschrijding in de overdracht zet de onbewuste betekenis in scène waardoor de amnesie wordt opgeheven en het gebeuren voor. In de verbale communicatie wordt met name de inhoudelijke betekenis van een boodschap uitgedrukt.

Wat er op dat moment gebeurt in de relatie, gedurende. In de financiële wereld een reeks presentaties door bestuursleden van een onderneming aan beleggers, analisten en vaak ook financieel journalisten.