Refereren synoniem

Synoniem: verwijzen (2) 1) Aanduiden 2) Aanhalen. Het correcte voorzetsel bij refereren is aan: refereren aan. Nederlandse synoniemen voor "refereer" – Interglot woordenboek. De betekenis van refereert vind je op deze pagina. Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je deze onderaan deze pagina toevoegen. Semantisch stelt men allereerst vast dat men uitsluitend kan refereren aan. Vandaar ook dat men, in eerste instantie, vrijwel als een synoniem van allen.

Het begrip complementatiegroep werd dan ook synoniem voor het begrip gen. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het. Een contaminatie is een combinatie van twee taalvormen, die veelal overeenkomsten in betekenis en functie hebben. Door de combinatie ontstaat vermenging. Een ander woord voor refereren of synoniem voor refereren.

Een synoniem van refereren aan is: verwijzen naar. Deze zin bevat een foutje, zie jij welk? Vermits het nauwkeurig refereren naar geconsulteerde bronnen van groot belang is – ten einde plagiaat te voorkomen – dient de student het gebruik van voet-. De begrippen: verwijzingen, referenties, citaties, bronvermelding, worden vaak als synoniem gebruikt. Het lijkt me niet dat gijzelnemer en gegijzelde synoniem zijn met gijzelaar. Gijzelaar kan volgens Van Dale ook refereren aan gijzelnemer.

Het woord "tafel" refereert aan het objekt "tafel". Als je net Engels leert, zal het woord "table" refereren aan het woord "tafel". MeSH terminologie aangezien Pubmed alle synoniemen en extensies bij elkaar zoekt die refereren aan uw MeSH term. DCD als synoniem gebruiken, terwijl. DCD en dyspraxie, waar ook de auteurs aan refereren op blz. Ook zijn ruiters van de apocalypse refereren in een eigen vormgeving aan een bestaand bijbels tafereel. Inspiratie is hier echter geen synoniem voor imitatie, dat.

Gebruik een synoniem (bv. doorlaatbaarheid i.p.v. permeabiliteit), verduidelijk, definieer. Het letterlijk vertalen van anderstalige tekst zonder refereren.