Relativeren betekenis

In perspectief plaatsen waardoor een gematigd standpunt. Relativeren betekent dat je bepaalde onderwerpen afzwakt. Wat soms ook belangrijk is en een volwassen eigenschap. Je hebt gezocht op het woord: relativeren.

Een pagina over relativeren om te leren meer positief tegen zaken aan te. De betekenis van het woord relativeren volgens het Van Dale. Als je nog verder gaat relativeren, loop je ook het gevaar in te zien dat niet alleen je problemen, maar ook je activiteiten niets voorstellen. Dan mis je waarschijnlijk de vaardigheid om te relativeren. Voor de een lijkt het een koud kunstje om een. DEN HAAG (PDC) – De vorige week door een PvdA-commissie gepresenteerde plannen voor modernisering van het koningschap bevatten nauwelijks nieuws. Nederland is een vreselijk land en vrijwel de.

Translation and Meaning of relativeren, Definition of relativeren in Almaany Online Dictionary of English-Dutch. Vele verhalen zijn voor mij, met het klimmen der jaren, rijker aan betekenis geworden. Ze leren me te relativeren en ze kunnen troost brengen. Onder andere komt dan de suggestieve betekenis van de relatie weer aan de.

De morele betekenis van criminaliteit in een postmoderne Cultuur Hans Boutellier. Daar gaat het over wat de inhoud zou kunnen zijn en welke betekenis de. De beschouwer kan de betekenis die hij aan het beeld geeft ook relativeren. Wanneer je goed kunt relativeren, laat je je niet zo snel uit het lood slaan. Wat is relativeren en hoe kan het je helpen?

Je voelt je vaak minder snel overweldigd. Om het waarheidsgehalte van een rechterlijke uitspraak enigszins te relativeren, bestaat er in beginsel steeds de mogelijkheid van hoger beroep. Vaak wordt deze, meestal overdreven, vorm van humor gebruikt om het leed te relativeren of een reactie bij de toeschouwer te ontlokken. Het is dringend nodig om te relativeren".