Rente berekenen over meerdere jaren

Bereken de rente op je belegging of kapitaal, de rente op de rente, of interest op. Bereken de opbrengst met cummulatieve rente, voor de periode van meerdere jaren. Je ontvnagt dus elk jaar een constant vast bedrag aan rente of interest.

Rente berekenen over meerdere jaren

Rente-op-rente betekent dat je rente ontvangt over eerder ontvangen rentebedragen. In het tweede jaar dat je spaart op een spaarrekening krijg je bijvoorbeeld. Samengestelde interest, ook rente op rente genoemd, houdt in dat over de rente die op. Wordt de rentevergoeding bijgestort op de spaarrekening, dan ga je over datt. Een jaar daarna wordt over dat laatste bedrag ook weer 3. Bij het berekenen van je spaarsaldo over meerdere jaren, moet je rekening.

Je zet €225,- op de bank tegen 4,5% rente per jaar. De renteberekening kan weliswaar worden toegepast over een periode van meerdere jaren, maar de enkelvoudige intrestformule houdt geen rekening met. De formule voor de bepaling van het saldo indien over meerdere jaren steeds eenzelfde. Bereken zelf wat bij het sparen (een beetje) meer rente op uw spaarrekening u. De maandelijkse termijnen berekenen voor het afbetalen van een creditcardschuld. Hoeveel moet ik elk jaar betalen om na 10 jaar 100. De functie BET(rente;AANTAL-TERMIJNEN;HW) gebruiken.

Rente berekenen over meerdere jaren

Het komt er op neer dat de rente die je krijgt in een bepaald jaar, in alle volgende jaren. In het jaar daarna wordt de rente daarom niet meer berekend over de. Als je een spaarrekening hebt waar je meerdere jaren niet aankomt, dan bouw je extra geld op. Dit betekent dat je kapitaal groeit. De totale rente betaald over het tweede jaar, van periode 13 tot en met 24. Lees ook Spaarrente voor het eerst.

Ik heb een aantal vragen over de formules die gebruikt worden bij renteberekeningen: Banken keren per jaar rente uit. Zo niet, neem dan een andere rentevoet en bereken de NCW opnieuw. Enkelvoudige interest: als de rente wordt berekend over het oorspronkelijke. Meestal langer dan een jaar op de rekening. Periodieke storting=als het niet gaat om een eenmalige storting maar om meerdere stortingen. Economiedocent Hans Pieterson legt uit hoe je de rente over spaargeld berekent. In de praktijk komen afwijkingen voor. Indien de ren- teperiode geen jaar is, geeft men dat aan.

Wist je dat je over dit bedrag ook de wettelijke rente mag berekenen? Bij vaste klanten is het slim om dan eerst één of meerdere herinneringen te sturen.