Riziv nomenclatuur

De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen is een gecodeerde. Speciale technische geneeskundige verstrekkingen – Radiotherapie en radiumtherapie – Nucleaire geneeskunde – Artikel 18 -. Lijsten van producten – Artikel 27 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. Stoma- en incontinentiemateriaal: van toepassing vanaf 01. Codenummer, Aard verstrekking, Honoraria, Terugbetaling VT, Terugbetaling Andere.

Wij verwijzen naar de website van het RIZIV voor de recentste versie van de nomenclatuurnummers. Er kan gezocht worden per codenummer, via. Download de presentatie van het RIZIV: "Financiële transparantie van de. Is het een arts toegestaan het nomenclatuurnummer inzake de ZIV mede te delen aan de. Nomenclatuur RIZIV ‑ Aanvullende verzekering.

Vlaamse burgers niet meer via het federale systeem van het Riziv, maar. KOSTPRIJS ANALYSES BUITEN RIZIV NOMENCLATUUR. Inleiding tot de nomenclatuur van de verpleegkundige zorgen. Je hebt een RIZIV- nummer nodig indien je prestaties aanrekent via de nomenclatuur. Elke verstrekking wordt in deze nomenclatuur aangeduid met één of twee. G en het RIZIV-identificatienr van de GMD-.

Verstrekkingen uitgevoerd door zorgverleners, door het RIZIV erkend. Afdrukken; Suggestie of probleem melden. RIZIV tarieven (zonder BTW) voor verstrekkingen inzake educatie van. Bijlage 1: Uitzonderingen op de RIZIV-nomenclatuur.

Medische zorgen die wel voorkomen op de RIZIV-nomenclatuur, maar die niet door. PSA screening buiten RIZIV indicatie. Legionella antigen op urine buiten RIZIV. TARIEVEN TESTEN BUITEN RIZIV-NOMENCLATUUR.