Riziv nomenclatuurnummer

De verstrekkingen van de nomenclatuur; Welk bedrag betaalt uw ziekenfonds terug? De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen is een gecodeerde lijst met de geneeskundige prestaties die (geheel of gedeeltelijk) vergoed worden. Mobiliteitshulpmiddelen – Lijst per nomenclatuurnummer. Lijsten van producten – Artikel 27 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. Codenummer, Aard verstrekking, Honoraria, Terugbetaling VT, Terugbetaling Andere. Je vindt het nomenclatuurnummer op je getuigschrift. Op de site van he​t RIZIV vind je alle terugbetalingstarieven in detail terug. Wij verwijzen naar de website van het RIZIV voor de recentste versie van de nomenclatuurnummers.

Er kan gezocht worden per codenummer, via. Download de presentatie van het RIZIV: "Financiële transparantie van de. Elke verstrekking wordt in deze nomenclatuur aangeduid met één of twee. G en het RIZIV-identificatienr van de GMD-. Riziv, maar via de Vlaamse overheid.

Microvasculaire decompressie van de. Nomenclatuur RIZIV ‑ Aanvullende verzekering. Is het een arts toegestaan het nomenclatuurnummer inzake de ZIV mede te delen aan de. Verstrekkingen uitgevoerd door zorgverleners, door het RIZIV erkend. KOSTPRIJS ANALYSES BUITEN RIZIV NOMENCLATUUR. Inleiding tot de nomenclatuur van de verpleegkundige zorgen.

Je hebt een RIZIV- nummer nodig indien je prestaties aanrekent via de nomenclatuur. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Overzicht analyses buiten RIZIV nomenclatuur. Naam en RIZIV-nummer van de voorschrijver.