Riziv nummer arts opzoeken

Zoek een huisarts, tandarts, specialist, verpleegkundige of een andere. De gegevens in deze tool zijn gebaseerd op data die het RIZIV ons verstrekt en worden driemaandelijks bijgewerkt. Deze tool bevat geen telefoonnummers of adressen van zorgverstrekkers. U vindt hier ook praktische info om. RIZIV-nummer verkrijgen, getuigschriften voor verstrekte. Werken in groeperingen van verpleegkundigen met een groepsnummer voor.

In deze zoekmodule kan je artsen en zorgverleners in je buurt opzoeken, en nakijken of.

Riziv nummer arts opzoeken

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid brengt het RIZIV hiervan op de hoogte zodat zij je een RIZIVnummer als erkend huisarts kunnen opsturen. Titel, In België tewerkgestelde artsen en tandartsen uit de EU. Wil je weten welke zorgverleners een akkoord met de ziekenfondsen hebben en de officiële tarieven aanrekenen? Met de handige calculator van het Riziv zie. Bedoeling van de toelatingsproef is het teveel aan artsen en.

Code, Prestatie, U betaalt, Normale terugbetaling, Verhoogde terugbetaling 1. Raadpleging algemeen geneeskundige met verworven rechten, 15,23. Stappen te zetten op het einde van het 4de jaar van de master arts. Riziv-nummer meer kunnen krijgen, toch worden geregulariseerd. Codenummer, Aard verstrekking, Honoraria, Terugbetaling VT, Terugbetaling Andere. Geaccrediteerde erkende huisarts, € 25,00, € 23,50, € 19,00.

Preventieve verzorging vanaf 18 jaar, Mondonderzoeken. Met behulp van deze handige applicatie kunnen artsen aan de hand. Een mandaat geven aan een collega-arts, apotheker-bioloog of tandarts. Zo kunnen ze dag en nacht de apotheker van wacht opzoeken voor hun.

De huisarts dient zich voor toegang tot de Hub vooraf te registreren. Een huisarts- of ziekenhuisstagemeester zoeken met behulp van de. Aan de hand van die nummers betaalt de mutualiteit je een deel terug. Je kan zelf opzoeken hoeveel je terugbetaling bedraagt per nummer: link riziv nomensoft. Dat doet het RIZIV in uw plaats, dankzij de RIZIV-toelage. Wij zullen de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken.

De website van het Riziv biedt een overzicht van alle artsen en hun.