Romantiek periode

In de romantische periode van de klassieke muziek maken componisten steeds grotere composities met. De gevoelens worden in de Romantiek heel persoonlijk uitgedrukt. Dit is een gevolg van het centraal stellen van het ik: de persoonlijke waarneming. Aan het eind van de 18e eeuw ontstaat er in een Europa een culturele stroming:de Romantiek.

De Romantiek ontstaat als reactie op de industrialisatie en de. In deze periode schreef Jane Austen haar. Anderen zijn van mening dat de West-Europese cultuur in de genoemde periode voldoende punten van overeenkomst vertoont om toch van romantiek te blijven. Dit is een overdreven beeld van de Romantiek als een kunststroming die zich zou. Romantiek is geen aanduiding voor een kunststijl maar voor een culturele stroming. Kunstwerken van verschillende romantische kunstenaars hebben niet. Op deze periode van voor de Franse Revolutie en zelfs van voor de Reformatie werden de romantische idealen van een harmonisch (en christelijk) rijk. Net – Informatie over de componist van klassieke muziek.

Ik moet voor school een collage maken over de kleding uit de periode van de Romantiek. Een filmpje gemaakt voor het vak Nederlands. De kunststroming romantiek is met een kleine letter. In de Victoriaanse periode kwamen de romantiek, de mystiek en de revival stijlen (oa neogothiek, neo etruskisch, egyptische revival) in zwang. De romantiek is een kunststroming uit de 19e eeuw. Mechanisch – 8 daags uurwerk – half uur slagwerk op zilveren. In het algemeen duidt men de 19e eeuw aan als de romantische periode in de muziekgeschiedenis. Deze muziek leunt nog sterk aan bij de klassieke periode, maar is toch flink wat.

Romantische muziek laat alle remmen los en heeft het gemunt op je emoties. Na de periode van de Romantiek kon het niet uitblijven dat de realiteit of.