Romeinse oppergod

In de Romeinse mythologie waren dat Saturnus en dan Jupiter. Hij is de oppergod en god van de hemel en het onweer. Etrusken veranderde de Romeinse trias Jupiter-Mars-Quirinus naar die van Jupiter-Juno-Minerva. Dit is een luchtgod met de adelaar en de bliksemschicht. Volgens de Romeinen woonde hij in de grote tempel. De persoon: Jupiter is de oppergod van het Romeinse pantheon. Griekse Goden en hun Romeinse tegenhangers.

Romeinse oppergod

Hij was de Romeinse god van de oorlog, het begin en het einde van al de gevechten. Jupiter (oppergod van al de Romeinse goden) – Zeus in het Grieks. De dondergod Zeus was de baas, de Oppergod, hij besliste wie er gelijk kreeg. De goden kregen andere, Romeinse namen, maar ze hielden hun karakter en. De eerste Romeinse goden; 2 De oorspronkelijke goden. De oppergod is de heerser over de Goden.

De Romeinen geloofden dat Mars de zoon was van Jupiter, de Romeinse oppergod. Mars was erg gewelddadig en liet het vaak bliksemen. De meeste planeten hebben een Romeinse naam. Dit is Jupiter, Jupiter is de Romeinse oppergod en de god van de. De belangrijkste god bij de Romeinen was Jupiter.

De Kapitolijnse spelen vonden dan ook plaats ter ere van de Romeinse oppergod Jupiter Capitolinus en de keizer zag er – ondanks aanzienlijk talent voor de. Binnen de Romeinse aristocratie, die ook na het einde van de standenstrijd het. Het equivalent van de godheid in de Romeinse godsdienst is Jupiter. Hermes, Mercurius, God van het reizen. Zes meter onder het huidige straatniveau liggen een pré-Romeins. Van één kolossale pijler die gewijd was aan de Romeinse oppergod Jupiter, zijn het. Later vereerden de Romeinen hun oppergod zelfs als Jupiter Optimus Maximus: Jupiter de zeer goede, zeer machtige.

Niet alleen bestuurde hij het heelal, ook. Je leert dat Romeinse soldaten grote gebieden veroverden en dat de Romeinen veel van de. De godsdienst van de Germanen en de Romeinen. Hij was de oppergod van alle goden maar ook de god van de wijsheid, oorlog, dood en poëzie. Bovenop de zuil stond een meer dan levensgroot beeld van Jupiter, de Romeinse oppergod.

Deze zogenaamde Jupiterzuilen kwamen veel voor in Romeins.