Samendrukkingsconstante

Ap = spanningsverhoging aan funderingsaanzet pb = aanvankelijke plaatselijke spanning (eigengewicht grond). C de samendrukkingsconstante: pb de aanvangsgrondspanning (verticaal)): Δp spanningsverhoging door belasting. In veruit de meeste gevallen wordt daarbij gerekend met een waarde van de samendrukkingsconstante die afgeleid is.

Samendrukkingsconstante

Deze grondeigenschappen, verkregen in een laboratorium, worden gedeeld door zogenaamde. De samendrukkingsconstante wordt bepaald volgens Sanglerat: Met. C : samendrukkingsconstante co : cohesie. C); primaire samendrukkingsconstante (Cp); secundaire samendrukkingsconstante (Cs); klink 3).

Samendrukkingsconstante

Bij het verwijderen van de voorbelasting zal de grond. De grensspanning is gelijk gesteld aan de. Voor het berekenen van de samendrukkingsconstante wordt gebruik gemaakt van de. De eerste, de samendrukkingsconstante, heeft betrekking op het elastisch gedrag van de grond. Naarmate deze constante groter is weerstaat de grond beter de. Cp primaire samendrukkingsconstante voor de grensspanning. Oef stresslijnen; Oef CPT en uitleg over fundering; Welke proef om samendrukkingsconstante te bepalen; Berlinerwall uitleggen. Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van de eendimensionale samendrukkingseigenschappen van grond.

C-waarde) aan het monster worden ontleend.

Samendrukkingsconstante

Uit de resultaten van de sonderingen kunnen eveneens. Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit resultaat vanwege de robots. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. C samendrukkingsconstante qc conusweerstand.

De zettingsberekeningen zijn uitgevoerd met het. Ost : gesommeerde laterale wrijvingsweerstand. Benadering van de samendrukkingsconstante. Zettingen voor diverse funderingstypes.

Deze worden in een sonderingsverslag. O9 secundaire samendrukkingsconstante volgens Koppejan.