Samenhangend geheel

Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Op Europees niveau beschikken we over een samenhangend geheel van regelgeving, criteria en aanbevelingen die de bescherming van burgers die behoren. Het met compromisamendementen aangevulde verslag vormt een samenhangend geheel; wij zullen het goedkeuren en de aldus gewijzigde verordening zal. Woordenboek Nederlands Engels: samenhangend geheel. Hoe kan je voor lezers een boeiend en interessant geheel fabriceren? Schrijf je in de tegenwoordige tijd of verleden tijd? Drie snelheidsregimes worden samenhangend geheel.

Samenhangend geheel

Vijftig wordt de meest courante snelheid in Ranst. Leer die ervan uitgaat dat alles een samenhangend geheel vormt en meer is dan de som der delen (7). DutchIk vraag me namelijk af of we wel over een samenhangend geheel stemmen. Urban Agency en Aarhus Arkitekterne hebben hun voorstel voor de uitbreiding van het MCH Messecenter in Herning, de grootste. Een salarisstructuur, een samenhangend geheel van salarisbedragen dat in een bepaalde verhouding (salarissschaal) de individuele beloning en de. De raad buigt zich in dit advies over de vraag of de afstemming van de lerarenopleidingen op de wensen van het scholenveld kan worden. Toen wij besloten te gaan trouwen, zijn wij gaan nadenken over de ideale invulling van deze dag. Ondernemingsvermogen, privévermogen en alimentatie bij echtscheiding een (on)samenhangend geheel?

Een aantal van deze objecten krijgt gericht de aandacht en andere vormen de achtergrond, samen vormt dit een samenhangend geheel dat meer is dan de som.

Samenhangend geheel

Verbetering bij samenhangend geheel van voorzieningen Voor de situatie waarbij in een samenhangend geheel zowel nieuwe voorzieningen worden getroffen. Toegegeven: in zijn werk doet de architect er goed aan om per project te streven naar „een samenhangend geheel van principes en modellen van de huidige. Binnen het samenwerkingsverband wordt een samenhangend geheel van. Rotterdam en Antwerpen als één samenhangend geheel beziet;.

Openbare ruimte Cruquius wordt een mooi geheel. De Bestuurscommissie Oost heeft de uitgangspunten en het Raamwerk voor de inrichting van. Het maakt onderdeel uit van een samenhangend geheel van maatregelen, dat niet. Een samenhangend verhaal houdt de aandacht van de lezer vast.