Schooltv zonne energie

Maar zonder de zon kunnen we niet leven. En we maken er ook energie van: zonne-energie! Nienke bekijkt een Nederlands fietspad dat uniek in de wereld is en gaat op bezoek bij de.

Schooltv zonne energie

Er zijn verschillende soorten energiebronnen. Zonnepanelen, windmolens en waterkracht. Dankzij ruimtetelescopen weten we steeds meer over hoe de zon werkt. Zo kun je op je eigen dak elektriciteit opwekken voor de apparaten in huis. Je kan op twee manieren zonne-energie opwekken:.

DELTA om het verschil tussen zonnepanelen en zonneboilers beter te begrijpen. Zonne-energie is energie die afkomstig is van de zon. Let maar eens op of je zonnepanelen op daken van huizen ziet. Wist je dat zonlicht gebruikt wordt om energie op te wekken?

En die kunnen we gebruiken om energie mee op te wekken! Waarom maken we gebruik van zonne-energie? We hebben altijd energie nodig om iets te doen werken. Schooltvportaal is onderdeel van portalengroep.

Schooltv zonne energie

Zoals bewegingsenergie, zonne-energie, geluidsenergie en elektrische energie. Een verzameling filmpjes over bronnen van energie.

Energie future: wins en zonne-energie. Over duurzame energie; windenergie, waterkracht enz. Dit kan bijvoorbeeld de ruimtevaart, bijen of zonne-energie zijn. Een aflevering van Nieuws uit de Natuur bevat ook een nieuwsblok. Bekijk dit filmpje over fossiele brandstoffen. De Bibliotheek helpt jou aan een leuke animatie over zonne-energie.

Een circuitles over vormen van energie: zonne – energie, windenergie en kernenergie.