Soorten krachten

Er zijn veel verschillende krachten. Die krachten kun je meten en tekenen. Kracht verandert beweging; 3 Soorten krachten. Middelpuntzoekende en middelpuntvliedende. Een aantal voorbeelden: Zwaartekracht. Op elk voorwerp op aarde werkt de aantrekkingskracht. Eigenlijk kan een kracht twee dingen doen: Een kracht kan een voorwerp.

Soorten krachten

Bijvoorbeeld als je een elastiek uitrekt, voel je het elastiek trekken.

Ik leg je uit wat krachten zijn en geef voorbeelden van allerlei soorten krachten. Tracht op volgende figuur minstens vijf soorten krachten te vinden. Wanneer je een boek loslaat, blijft die niet in de lucht hangen, maar wordt die naar beneden getrokken door de kracht van de aarde. Een kracht is een natuurkundige grootheid die een voorwerp van vorm of van snelheid kan veranderen. Door de werking van een kracht kan arbeid verricht.

Sommige krachten komen zo vaak voor dat ze een eigen naam hebben gekregen. Je kunt het soort kracht dan aan de naam herkennen. De verschillende soorten krachten en hun gevolgen. Test hier je kennis aan de hand van dit experiment. Geert zet je alvast op de goede weg! Na deze les kan je: Wat een kracht is. De kracht die hij zet geeft de bal een behoorlijke snelheid.

We gaan ons er nu nog verder in verdiepen. Voorbeelden van krachten: spierkracht, zwaartekracht, veerkracht, spankracht, magnetische kracht en wrijvingskracht. Persoonlijke kwaliteiten: ik ben … 2. Talenten en competenties: ik kan … 3. Gewoonlijk worden drie aspecten van spierkracht onderscheiden, namelijk: – de maximale kracht; – de explosieve. Resultante en parallellogramconstructie.