Spss grafiek maken meerdere variabelen

In het grafieken menu en analyse menu van SPSS Statistics worden staafdigrammen gemaakt. Hoe maak je een grafiek met de Chart Builder in SPSS? Het maken en samenvoegen van nieuwe categorieƫn in SPSS. Soms zijn er meerdere variabelen (Y) die in een grafiek weergegeven moeten worden. In SPSS 20 wil ik meerdere variabelen in een grafiek toepassen, maar het lukt. Alleen als je een punt wilt maken van de correlatie van twee kenmerken zou ik. Een staafdiagram wordt gemaakt van een nominale of ordinale variabele. Stel je wilt een grafiek maken van de burgerlijke staat van de respondenten.

Tabellen in SPSS staan voor heldere weergave van analyses en. SPSS maakt bijvoorbeeld even gemakkelijk een enkelvoudig staafdiagram als een. Wanneer je een samengesteld of een gestapeld staafdiagram wilt maken. Hiermee kun je de grafiek customizen.

Een tutorial om staafdiagrammen te maken met de SPSS Chart Builder. Stacked 3-D bar: deze grafiek is gelijk aan de geclusterde 3D-staafdiagram. Een lijndiagram of lijngrafiek is geeft de ontwikkeling van een variabele in de loop van de tijd weer. In dit voorbeeld hebben wij gekozen voor een staafdiagram van twee variabelen:. Deze maak je eenvoudig met de SPSS Chart Builder. Meerdere Y-variabelen in een scatterplot. Je kunt toch gewoon dan de benodigde variabelen kiezen in het. Je kunt van meerdere variabelen tegelijk een frequentietabel uit laten.

In de psychologie vooral nominale, ordinale en interval variabelen, weinig ratio schalen. SPSS tabel en grafiek maken van interval waarden. Als je meerdere variabelen wilt selecteren selecteer je deze door.