Stand van zaken engels

Stand van zaken translated from Dutch to English including synonyms, definitions, and related words. WordReference English dictionary, questions, discussion and forums. Translation, human translation, automatic translation. De fiches zijn enkel in het Engels raadpleegbaar. De overzichtsfiches zijn enkel in het Engels beschikbaar.

Ze gingen cijfermatig na wat de stand van zaken is van het gebruik van het Engels in het hoger onderwijs in Europa, en concludeerden dat het. Many translated example sentences containing "zaken" – English-Dutch. Met betrekking tot het milieubeleid van de Groep en de stand van zaken van de. UPDATE De Vlaamse regering zal morgen een stand van zaken opmaken rond de evaluatie van de taaltest Engels van de proffen. Presentaties zullen gegeven worden in het Engels voor MedTech Europe. Achtergrond en stand van zaken van de deontologische code van.

De initiatiefnemers getuigen over hun traject en de huidige stand van zaken. Afbreekpatroon: sta – va – za stand van zaken Voorbeeld: `Hierbij geef ik even een kort overzicht van de stavaza op dit moment. Frans, Duits en Engels in de basisvorming. Evaluatie van de stand van zaken na vijf jaar.

Een samenvatting van drie vakrapporten. Nederlands, Frans of Engels zijn dus allemaal welkom! Dit rapport (opdrachtgever OCW) is bedoeld voor iedereen die wil weten hoe het ervoor staat met het vak Engels in het basisonderwijs en op de Pabo. Het douanestrafrecht vandaag: een stand van zaken.

We geven een stand van zaken over onze geblesseerde spelers. Engels kan de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewoon met de groep.