Stand van zaken over

Deze tabel geeft per gemeente meta informatie over de eerste GRB-release, over de. De voortgang van de data-inwinning per opdrachtzone is terug te vinden in onderstaande overzichtstabel. In dit artikel geven we een overzicht van de het gebruik van quota en streefcijfers bij de overheid. Sebastian De Maio kwam in de zomer naar RSC Anderlecht. De Brusselaars betaalden 3,3 miljoen euro aan Genoa, maar hij kreeg het al snel.

EEN STAND VAN ZAKEN OVER HET SINGLE-AUDITPRINCIPE. Een stand van zaken over de Copernicuspremie en het vakantiegeld. SSGPI : Electronisch overmaken van formulieren. VLAAMS-BRABANT – Denis De Meulemeester, secretaris van ABVV Metaal Vlaams-Brabant, is al de hele ochtend in de weer om metaalbedrijven te bezoeken.

Kanaalgebied, met een stand van zaken, cijfers, beelden. We verwachten dat er nu vlug zal worden onderhandeld over een. De tweede editie van de DB Currency Update gaat dieper in op de verwachte evolutie van de US dollar, het Britse pond en de Zuid-Afrikaanse rand. Politici over hun mandaten; Discussie over de mandaten van Koen Kennis; Wat. Op deze samenkomst bracht architecte Isolde Verhulst een overzicht van de huidige stand van zaken. De vergadering werd bijgewoond door. Zoals eerder werd aangekondigd, heeft het FAGG een pilootproject voor klinische proeven in België opgestart in samenwerking met het.

Stand van zaken over

Waarom wordt het RUP 148 Technologiepark Ardoyen – Tramstraat opgemaakt en wat is de laatste stand van zaken over de procedure van dit RUP?

Staatssecretaris Van Dam (EZ) stuurt de Tweede Kamer een stand van zaken over de uitvoering van het Plattelandsprogramma. Kamerbrief over stand van zaken vogelgriep. Op enkele jaren tijd is Open Access geëvolueerd van randfenomeen naar potentiële game-changer. Een actuele stand van zaken over de sanering van vismigratieknelpunten op prioritaire waterlopen vind je in de databank. Op 13 mei heeft het Verificatiebureau verslag uitgebracht over de stand van zaken op dat ogenblik. Er waren toen 161 monitoringverslagen binnengebracht, die. Informatie over het project wordt via een specifieke website beschikbaar gesteld. Een overzicht en bespreking van de huidige.

Stand van zaken over het UBO-register. Beslissingen over de standplaats van de personeelsleden en inhoudelijke beslissingen worden. Symposium DCD: stand van zaken, met focus op behandeling.