Statuten vzw opzoeken

Benaming : Adres : Postcode Localiteit. Handelsregister : Publicatie datum : van – – tot – -. Bedrijfsinformatie opzoeken: Belgisch Staatsblad, Publicaties, Akten van ondernemingen, faillissementen en oprichtingen van bedrijven. Ze bepalen ook wie lid kan worden van de vzw en van de raad van bestuur. De stichtende leden krijgen een grote vrijheid om de statuten van hun vzw op te. De statuten van je vennootschap vormen de basis voor je eigen oprichtingsakte. Ontdek hier hoe anderen hun statuten formuleren.

Statuten vzw opzoeken

Statuten van ondernemingen worden gepubliceerd in de bijlagen van het.

Elke vennootschap of elke rechtspersoon (onderneming, vzw, stichting) moet een. Het ondernemingsnummer dat elke bestaande vzw heeft is het nationaal. Omdat ze gepubliceerd zijn, kan eender wie ze opzoeken. Een publicatie van de statuten doe je bij de oprichting van de vzw of telkens wanneer je de statuten. Griffie van de federale overheid kan je volledig elektronisch (en met korting!) een vzw oprichten. Via het Staatsblad kun je een aantal praktische gegevens over je vzw opzoeken. Deze statuten bepalen hoe je vzw georganiseerd is, geven de vereniging. Je kan de statuten van je eigen vzw of van een andere vzw steeds opzoeken op.

Statuten vzw opzoeken

U kan zoeken op naam, adres of op het nummer zelf. Al naargelang de activiteiten die de vzw ontwikkelt, kan het zijn dat de vzw een. U dient enkel de naam in te geven zonder de vermelding vzw of vereniging zonder winstoogmerk. U kan dat opzoeken via de drie volgende linken. De VZW "Royal Herakles Hockey Club", met maatschappelijke zetel gevestigd te. Een vzw oprichten heeft veel voordelen maar het behalen van het statuut houdt verplichtingen in op fiscaal, juridisch en boekhoudkundig vlak. Voor je een bestuurswijziging doorvoert moet je die uiteraard eerst in de algemene vergadering besproken en goedgekeurd hebben.

Iedere Belgische vzw heeft een dossier bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Partners & Sponsors: BBB-VZW Ledenlijst.