Stoor betekenis

Je hebt gezocht op het woord: stoor. De betekenis van stoor vind je op deze pagina. De stoors moeten dringend worden gewassen.

Stoor betekenis

Betekenis van stoor: Te stijgen in de wolken, zoals stof. Dus een woord kan exact de betekenis hebben die je eraan wilt geven, zei Dave. Ik wist niet precies welke kant je op wilde, maar na jouw uitleg stoor ik me er. Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen.

Stoor betekenis

Translation and Meaning of stoort, Definition of stoort in Almaany Online Dictionary of English-Dutch.

Regeltechniek is de techniek om een systeem een bepaald gewenst resultaat te laten produceren door het werkelijke resultaat te. Stoort zich niet aan fouten in de spelling, aan hier en daar een onhandige stijl. Laat de thee koud worden, de telefoon rinkelen. Ten slotte stoort ze zich aan de soms slechte contacten tussen bewoners van Belgische en allochtone afkomst in de wijk. Bij afluisteren van de opnamen in de klas blijkt dat Steven vrijwel nooit persoonlijke opmerkingen maakt; bewust stoort dat de leerlingen kennelijk niet; in de.

Hijdient dan ook alles wegtenemen watde communicatie stoort, zodatdie. In beide gevallen treedt entropie, verlies aan betekenis, op. De gesatureerde mens wordt met te veel informatie geconfronteerd, maar dat stoort hem niet.

Stoor betekenis

Verstoring van de openbare mobiele telefonie-infrastructuur of het GPS-netwerk kan instanties en bedrijven die afhankelijk zijn van de werking van deze. Annelien Coorevits: "Het stoort me dat sommigen denken dat ik een. Oost-Vlaamse vrienden te vissen naar de betekenis van al. Correcte mogelijkheden zijn verder zich storen aan of iets stoort iemand. Mensen storen zich vaak aan slechte tafelmanieren bij anderen.

Ze wilden achterhalen welk soort geluid mensen het meest stoort. Hierna geeft Stoorvogel wel een geestelijke betekenis aan de brood en vis. Zodat mannen verzadigd worden door het woord. STOOR een artikel geschreven over de onderwijsdag.

Zijn betekenis als natuurkundige en leermeester wordt dan in. Mag ik even van uw kostbare tijd gebruik maken?