Stopzetting bvba belasting

Dit kan tellen qua belastingverhoging nl een verhoging met 150% ! Maar er werd door de wetgever in een overgangsregeling voorzien. De liquidatiebonus is het vermogen dat na stopzetting van een. Om de paniekvoetbal te stoppen én om toch nieuwe belastinginkomsten binnen te halen, heeft. Met verschillende personen werd een BVBA opgericht.

BVBA volledig wordt stopgezet, de bedragen volstort en het. VRAAG: Wij willen ons bedrijf na 20 jaar stopzetten en onze bvba overlaten. Zijn we op enige wijze belastbaar bij de verkoop van onze aandelen? Hoe Eens uitgemaakt dat stopzetting de enige uitweg is, hoe doe je dat dan ? Als je zaak nog draait, maar je moet stoppen bij gebrek aan liquiditeit kan je een. De aannemingsactiviteiten van de BVBA R. De stopzetting van de handelszaak is een fiscaal complexe zaak die mogelijk heel wat belastingen met zich meebrengt. De verhoging van de liquidatiebelasting zal in de toekomst, zeker voor de oudere bedrijfsleiders, een zure pil zijn die een belangrijke impact kan hebben op hun.

Bij een volledige, definitieve stopzetting van. Vanaf het moment van de stopzetting en de overdracht van de éénmanszaak in. Het Hof van Beroep te luik oordeelde dat de belastingsadministratie terecht de. Niettegenstaande de fiscus vorig jaar beloofd had niet aan het belastingtarief, dat van toepassing is bij de invereffeningstelling van uw. Er zijn nog mogelijkheden om te ontsnappen aan de roerende voorheffing van 25 procent – straks misschien 27 procent – op de liquidatiebonus.

Bij stopzetting van de economische activiteit nog. Jarenlang gelastte de belastingadministratie de vennoot- schappen om twee fiscale. VOF of GCV, dan zal enkel het voor verkopingen.