Stopzetting zelfstandige activiteit xerius

Uw eigen zaak of zelfstandige activiteit stopzetten? Je sociaal statuut stopzetten bij beëindiging van je onderneming of vrij beroep? Beeindig je de zelfstandige activiteiten moet je de aansluiting bij je sociaal. Aansluitingsverklaring zelfstandige (pdf) of online aansluiten. Sociale zekerheid voor zelfstandigen. Tijdig betekent: binnen de maand na de stopzetting van je activiteiten. Is je onderneming al stopgezet, maar heb je de btw nog niet op de hoogte gebracht?

Blog voor starters en zelfstandigen. Het enige duidelijke bewijs van stopzetting van een zelfstandige activiteit, zowel voor. Stopzetting is niet hetzelfde als één van uw vestigingen sluiten, uw zelfstandige activiteit afbouwen of met een andere zelfstandige activiteit beginnen. Ik geef volmacht aan Xerius Ondernemingsloket om de stopzetting te melden aan de.

Krijg ik nog regularisaties na mijn stopzetting? Ik ben momenteel zelfstandige in bijberoep, maar mijn zelfstandige activiteit wordt mijn enige beroepsactiviteit. U kunt de zelfstandige activiteit in hoofdberoep of in bijberoep uitoefenen. Xerius Sociaal Verzekeringsfonds wil elke zelfstandige optimaal bijstaan met. Geringe continuïteit: ziekte of dood van de ondernemer kan het stopzetten van de. Mijn echtgeno(o)t(e) helpt mij met mijn zelfstandige activiteit. P061: Raadpleging Algemeen Repertorium van de Zelfstandige.

De vrijstelling geldt ook voor wie al een andere zelfstandige activiteit uitoefent als hoofdberoep. U oefent een zelfstandige activiteit uit of bent van plan er een uit te oefenen. Uitkering bij gedwongen faillissement of stopzetting. Contacteer ons; Over Xerius; Werken bij Xerius; Partner worden; Volg.

Uw zelfstandige activiteit stopzetten als Acerta-klant; Stopgezet? De stopzetting van activiteit van de zelfstandige moet volgens de rechtspraak "met het. Berichten over xerius geschreven door jongevlaamseondernemers. Als zelfstandige of werkloze moet je in geval van arbeidsongeschiktheid alleen de.

Je moet elke beroepsactiviteit minstens één dag stopgezet hebben. Als de stopzetting van zijn zelfstandige activiteiten het gevolg is van een langdurige. Klantverantwoordelijke sociale bijdragen.