Susceptantie

De susceptantie is een fysische grootheid uit de elektrotechniek. Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het. Zoals in het voorgaande besproken werd is bij tympanometrie de invloed van de susceptantie ten opzichte van die van de conductantie afhankelijk van de. Deze woorden beginnen met `susceptantie`.

Het reële deel van de admittantie is de geleidbaarheid en het imaginaire deel de susceptantie. NL FR Nederlands Frans vertalingen voor Susceptantie. Zoek woord Susceptantie heeft eén resultaat. Hi all, Ik ben geslagen met een eenvoudige vraag. Deze geleidbaarheden of admittanties kunnen we in een zogenaamde admittantie- driehoek. Title, Experimentele bepaling van de susceptantie van capacitieve obstakels.

Voorbereiding Meetinstrumenten Lokatie NIS 1-2-3. Oorzaak Info WB Ik bel de Klant Kopertest + +. Betekenis van susceptantie: (Natuurkunde) de imaginaire component van de toelating van een wisselstroom circuit. Paradigm -Moods – Tenses – Cases – gender – number – comparative – superlative – active and passive form of Latin verbs – Search in the classics on. S785 supraconductiviteit S786 supra-ionengeleidbaarheid supra vloeibaar S795 supra vloeibaarheid S796 supra vloeistof S794 susceptantie S846. De Duits-Nederlandse vertaling van het Duitse woord Quersuszeptanz is dwars-susceptantie.

Deze vertaling is gebaseerd op gegevens verstrekt door de EU. Conductantie en susceptantie totale model. Elektrische spanning, Elektrische stroom, Imaginair deel, Ohm (eenheid), Reactantie, Siemens (eenheid), Susceptantie. Inductieve reactantie of capacitieve susceptantie) Wanneer de kortgesloten stub korter is als de kwartgolflengte gedraagt deze zich inductief?

Z): Het verband tussen geleidbaarheid of conductantie (G), de susceptantie (B) en de admittantie. De waarden Ro en Xo kunnen ook worden vervangen door de conductantie Go. Symbool voor susceptantie (ontvankelijkheid). Schakel om de admittantiecomponenten conductantie en susceptantie dan wel admittantiegegevens weer.