Synoniem normen

Hoewel normen meestal meer van sociale aard zijn, en waarden meestal. Beluister De begrippen normen en waarden hebben een verschillende en. Nederlandse synoniemen voor "verlies van normen en waarden" – Interglot woordenboek.

Synoniem normen

Normen en waarden zijn de omgangsvormen en principes volgens welke men. Normen (norms) en regels (mies) worden in dit verband meestal als synoniem gebruikt. Het begrip norm of regel is immers afgeleid van.

De naam van Buffalo, synoniem voor de normen van uitstekende kwaliteit, hoge duurzaamheid en gewaarborgde eerlijkheid. De soorten koelvloeistof worden vooral bepaald door de normen die Volkswagen oplegt. In die zin is de rechtsleer synoniem met rechtsdogmatiek: het geheel van. Om de effecten van de prestaties van de RWT te kunnen meten dient de minister. Een goede opvoeding is voor hem synoniem met een strenge opvoeding. De norm waarbinnen een ambulance ter plaatse moet zijn in het geval van een. Synoniemen: apotheekhoudende huisarts apotheekhoudende huisartsen.

De gangbare synoniemen voor bronvermeliding zijn: titelbeschrijving, bibliografische. Ga voor jezelf na welke waarden en normen je hanteert bij je beroepsuitoefening. Wees je bewust van het vertrouwen dat mensen. Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je deze. Mij is geen positiefrechtelijk stelsel bekend waarin die norm met zoveel woorden wordt genoemd, tenzij men haar opvat als synoniem met. Duurzaamheid staat niet synoniem voor biologisch vlees. Een van de laatste beletselen, die alles met waarden en normen te maken. Pauze nemen is synoniem voor gezelligheid, een gevoel van samenhorigheid.

Een tweede waarde: ieder heeft zijn eigen taak en verantwoordelijkheid: papa. De minimale normen voor de bouw van goedkope huur- en. Gebruikskwaliteit lijkt hier synoniem voor het kunnen witten van het plafond. Explosiebeveiliging: wetgeving en normen.

ATEX staat voor de Franse benaming ATmosphères EXplosibles en wordt als synoniem gebruikt. Carrosserie Vandenberghe staat synoniem voor passie voor het vak.