Synoniem onderneming zaak

Bedrijf is in hoofdzaak hetzelfde als daad, doch is meer collectief; men beschouwt hierbij de daad meer in betrekking tot hare gevolgen. Puzzelomschrijvingen van onderneming in het puzzelwoordenboek:. Snel naar het ondernemingsloket om je zaak in te schrijven dan maar?

Synoniem onderneming zaak

Gebruik het web voor synoniemen en afgeleiden: synoniemen. Wie info zoekt over de opstart van een eigen zaak, komt direct de naam KBO tegen. De Kruispuntbank van Ondernemingen is inderdaad cruciaal voor de.

Synoniem van bedrijf: onderneming (zelfst. naamw.).

Synoniem onderneming zaak

Voor een vennootschap is de netto-actiefwaarde onmiddellijk af te. De term organisatie wordt soms als synoniem gebruikt voor een bedrijf. Qualitas al 15 jaar synoniem voor kwaliteit tegen een eerlijke prijs.

Chanel, synoniem voor ambacht en stijl. Bestuurders – Zij die aan het hoofd staan van een grotere onderneming(nv of bv) en. Exponent – Persoon of zaak die een bepaalde stroming vertegenwoordigt. We hebben gezweet, gezwoegd en geploeterd om deze zaak tot een goed einde te brengen. Door een synoniem te gebruiken, vermijd je overbodige herhaling: het bedrijf, de onderneming, de organisatie.

Bijgevolg is er meer ruimte voor ethisch initiatief van ondernemingen op.

Synoniem onderneming zaak

Al geeft Van Put wel toe dat zoiets een zaak van lange termijn wordt, zeker. Bedrijfsbeheer is geen synoniem van ondernemerschap. Een onderneming starten of een bedrijf leiden is een complexe zaak.

Wanneer je goed wordt geholpen, ervaar je dat als de gewoonste zaak van de. Externe klanten staan buiten de onderneming, interne klanten zijn personen of. Dit treft men bijvoorbeeld aan bij ondernemingen die IT als core business hebben en diensten. Het is zaak om regelmatig te toetsen of Copyright protected. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf. Schatting van de waarde van een onderneming op basis van de rentabiliteit.

In de sovjetplaneconomie was het vóór alles zaak het plan te. Maatschappelijk zinvolle productie is hier synoniem met fysieke productie plus verkoop. Daarvoor staat een onderneming vaak een volledig opgetuigd logistiek. Met het ~ onderscheidt een onderneming zijn waren en of diensten van die van.