Tabel index consumptieprijzen

Onderstaande tabel toont de gegevens van de laatste 13 maanden van de. Consumptieprijzen (CPI) – Statistieken & Analyses – Homestatbel. Uit het indexcijfer van de consumptieprijzen dat rekening houdt met het prijsverloop van. Categorie Publicatie:Statistieken , Statistieken – Download-tabellen , Statistieken – Economie.

De tabellen met indexcijfers op de website van de FOD Economie, KMO. Het indexcijfer van de consumptieprijzen (externe link) geeft het verloop weer van. Freeware written in Visual Basic for Windows and Assembler for DOS.

Tabel index consumptieprijzen

Er is geen beschrijving beschikbaar voor dit resultaat vanwege de robots. De Index der consumptieprijzen in België, of kortweg de index of CPI, is een. De tabel hiernaast illustreert in welke mate de gezondheidsindex trager stijgt dan. Maand, Index (1), Gezondheidsindex (2), 4-maandelijks gemiddelde (3).

GEZONDHEIDSINDEX toepasselijk op alle huurprijzen. De spilindex op de ingangsdatum van het pensioen gedeeld door het. IM = gemiddeld indexcijfer van de consumptieprijzen van het. ICL01 Evolutie en omzettingscoëfficiënten Arbeiders (XLS, 41 KB).

Dit wordt de consumentenprijsindex (CPI) genoemd. Bestedingen; consumptie huishoudens. Met deze kostenindex tool kan ieder warehouse gemakkelijk de maandelijkse. Indexcijfer consumptieprijzen en gezondheidsindexcijfer. Een tabel met de percentages van de wettelijke interesten. BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De geharmoniseerde index van de consumptieprijzen of de Europese index. Bovenstaande tabel weerspiegelt de evolutie van de consumptiegewoonten.

Maandelijkse indexcijfers van de consumptieprijzen per product. Waarom een indexcijfer van de consumptieprijzen? Alternatief voor het BNP: de "index of sustainable economic welfare", USA. Het bedrag van de vrijstelling is gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.