Tabel sociale bijdragen 2015 acerta

Voor het beheer van uw dossier rekent elk sociaal. Vrij aanvullend pensioen (VAPZ): de VAPZ-bijdragen in de tabellen zijn berekend aan het. In de bijdragen in de tabel zitten ook de beheerskosten verrekend.

Tabel sociale bijdragen 2015 acerta

De drempels in onderstaande tabellen zijn aangeduid in het blauw ( ). In het kader van de taxshift heeft de regering een geleidelijke verlaging voorzien van de sociale bijdragen voor zelfstandigen. Uw voorlopige sociale bijdrage als zelfstandige wordt dit jaar berekend op basis. Tabel 1: percentage sociale bijdrage op jaarbasis.

Tabel sociale bijdragen 2015 acerta

Hoeveel sociale bijdragen moet ik betalen? Wat als ik mijn sociale bijdragen niet kan betalen?

Kan ik ten onrechte betaalde bijdragen terugvorderen? De minimumbedragen zijn (inclusief administratiekosten: 3,05% bij Acerta):. Dit staat gelijk aan een minimumbijdrage van € 702,21 per kwartaal. Bijdragen sociale kas, wat betaal je als zelfstandige? Tabel percentages beheerskosten sociale verzekeringsfondsen. Wat zijn uw rechten en uw plichten in het voorziene sociaal statuut ? Acerta Ondernemingsloket voor de inschrijving in de KBO.

Tabel sociale bijdragen 2015 acerta

Open Zich als werkgever identificeren: samenvattende tabel. Katrien Jonckheer, Jurist Acerta Sociaal Verzekeringsfonds. De ACERTA-startersconsulenten zijn als dienstverleners bij uitstek. Paul Roosen, algemeen directeur ACERTA Sociaal Verzekeringsfonds, Buro & Designcenter, Heizel. De FOD Sociale Zekerheid en het RSVZ zouden op het vlak van die con-.

Toelichting bij de tabellen Netto inkomen: dit.