Tegenspraak strafrecht

In strafzaken beoordeelt de rechter onaantastbaar de bewijswaarde van de hem overgelegde gegevens die aan de tegenspraak van de. Verzet tegen een vonnis gewezen op tegenspraak, zoals te dezen. Zaak op tegenspraak; dat wil zeggen dat (in het civiele recht:) de gedaagde en (in het strafrecht:) de verdachte, dan wel zijn raadsman in de.

Tegenspraak strafrecht

De procedure ten gronde en de aanwending van rechtsmiddelen A. Het vonnis dat geacht wordt op tegenspraak te zijn 84. Dit wordt door het Duitse strafrecht strafbaar gesteld. Vroeger gold het volgende criterium: het volstond niet dat de partij aanwezig. Dit boek vertrekt vanuit de vaststelling dat het zwaartepunt van een strafrechtelijk onderzoek veelal in het vooronderzoek ligt. De rechtbank kan bij de beraadslaging enkel steunen op stukken die aan de tegenspraak van partijen zijn onderworpen.

Elke partij kan een heropening van de. HOOFDBEROEP TEGEN EEN BESLISSING OP TEGENSPRAAK. Om de rechten van verdediging te waarborgen, worden de persoon tegen wie de strafvordering werd ingesteld. Tegenspraak VONNIS van de ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE. Het recht van wederantwoord, component van het recht van verdediging. De mededeling van stukken tijdens het.

Ook in dat geval is er sprake van een zogenaamde procedure op tegenspraak. Verdachte gaf zich uit als “rechterhand” van. Recht en praktijk, Kluwer, Antwerpen. Strafrecht en penitentiair recht, in MONARD, E. Over de verburgerlijking van het strafrecht, het kortwieken van. BelgiĆ« werd recent door het Europees. Hoe kan je de reductie, de verburgelijking van het strafrecht. Boeken altijd minstens 10% goedkoper bij. De auteur gaat hierin na of de participatie van de verdachte door middel van tegenspraak opportuniteiten en bijzondere mogelijkheden biedt.

Uit wat voorafgaat blijkt dat verstek een feitenkwestie is, in die zin dat het antwoord op de vraag of de beslissing op tegenspraak of op verstek is, moet worden. Niets belet evenwel dat de vordering bij dagvaarding wordt ingesteld, aangezien dit de. De vereiste van een eerlijk proces.