Tekstuele aanpassingen engels

Tekstuele aanpassing naar aanleiding van de schrapping van de verwijzing naar. Met een door de staatsecretaris voorgenomen tekstuele wijzing van artikel 29, b Vw. Beide versies met tekstuele aanpassingen. Diverse redactionele en tekstuele aanpassingen en correcties. Deze brochure gaat specifiek over redelijke aanpassingen in private diensten. Afgelopen jaar heb ik met veel plezier de cursus engels schrijven bij je gevolgd in het catharina. Met deze aanpassingen zijn nu alle tekstelementen kloppend.

Bedankt voor je kritische blik en natuurlijk ook je tekstuele suggesties. Een schema of organigram kan je tekstueel omschrijven. U kan dit tekstueel verduidelijken in het veld notities. DOZ, zullen de aanpassingen doorstromen naar CALI- web en naar de. De tekstwijzigingen betreffen enkel de aanpassing van de oude tekst aan de.

Let wel op dat bij nieuwe orders deze aanpassingen steeds opnieuw van toepassing worden verklaard. Door het aanbrengen van enkele tekstuele aanpassingen hebben wij de. Typografie houdt zich bezig met tekstuele vormgeving, en wordt in de. Engels "beneficial owner") over, die.

Dit heeft geleid tot enkele tekstuele aanpassingen in bijlage 2. Bij vertaling in het Duits wordt de vertaler gedwongen tot een aanpassing in de ene of. Algemeen Met de term culturele referenties doelt men op tekstuele. De aanpassingen aan het algemene gedeelte worden niet. Wat bedoelen we met aanpassing van de lezer aan de tekst?

Voor onderzoek naar tekstuele verschillen tussen twee talen is het van belang. PDF (Portable Document Format) is een algemene indeling die kan worden gebruikt om.