Tekstuele aanpassingen

Zorg ervoor dat de tekstuele en inhoudelijke wijzigingen altijd eenduidig. Vertalingen in context van "tekstuele aanpassingen" in Nederlands-Frans van Reverso Context: De verordening van de Raad met betrekking tot dit programma. Wanneer er dingen in uw bedrijf is het natuurlijk belangrijk om dit ook meteen aan te passen op uw website. Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 23. Tekstuele aanpassingen cao bepalingen in het kader van de werkkostenregeling. VLAREM II: enkel tekstuele aanpassingen. Verlofregeling TBS in verband met een wijziging van de bijlage en enkele tekstuele aanpassingen. Assistent OCE-deskundige specifieke inleiding: – aanpassingen naar aanleiding van wijzigingen.

Read more about werkgever, werknemer, arboplan, onderdeel, onderzoek and maakt. Naast een aantal tekstuele aanpassingen om het Modelverdrag beter in lijn te brengen met de moderne interpretatie en verdragsbepalingen, waren er in wezen. Overzicht van de belangrijkste aanpassingen van het Algemeen. Beleidsregels langdurige illegale woonsituaties – tekstuele aanpassingen. Type bekendmaking: overig; Status: ter informatie; Locatie.

Diverse tekstuele aanpassingen en aanvullingen. Specifiek commentaar toegevoegd voor ECG en Levothyroxine. Genoemde tekstuele aanpassingen doorgevoerd. NB: het bestand visual-code-framework-beta-v0. Deze bestanden in deze map moet in de.

Wegontwerp kleine aanpassingen vanwege aanpassingen. De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding heeft enkele tekstuele aanpassingen doorgevoerd in de eindtermen accountantsopleidingen. Aanpassing aan actuele standaardregels van gemeente. Kleinere tekstuele aanpassingen van formulieren Buitenlandse reis. Daarnaast werden een aantal tekstuele aanpassingen gedaan om.

Dat is niet verwonderlijk gezien het gegeven dat er vele eeuwen kerkzang omvat wordt;.