Territorium meervoud

Het woord territorium staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie. Meervoud: territoriums territoria … Lees verder. Informatie betreffende territorium in het gratis Engels woordenboek en encyclopedie. Een gedachte over “Het territorium van Jim”.

Zou ik een fotootje posten van mijn territorium of niet? Europees territorium als naar een wereldomspannend netwerk. Sommige territoria (meervoud van territorium) overlappen elkaar (grenzen aan elkaar).

Territorium meervoud

Opkomen voor een eigen territorium is niet alleen een recht en een plicht voor iedere. Onder territorium (meervoud: territoria) wordt verstaan het gebied waar een bepaalde diersoort leeft, en dat verdedigd wordt tegen soortgenoten. Polis, meervoud poleis, (Oudgrieks: πόλις, pólis (oorspr…. onlosmakelijk geheel van de stad (astu) en haar territorium (chora), die de burgerlijke ruimte vormde. Allochtonen trekken zich terug in eigen wijken, op een eigen territorium.

Want hét probleem bij uitstek in de Brusselse debat rond integratie. Bedenk voorbeelden van territoria (= meervoud van territorium) van mensen. Welke signalen maken duidelijk dat er sprake is van een territorium? Betekenis van colors: kleuren (meervoud kleuren) (meervoud) De vlag van een natie of een team. De kleuren zijn gerezen over het nieuwe territorium.

Territorium meervoud

Nominatief, Geslacht, genitief, datief, accusatief, meervoud, meervoud datief.

Territorium, o, Territoriums, Territorium, Territorium, Territorien, Territorien. Vertaal enkelvoud, geen meervoud of verkleinwoorden. En nu sta je hier, aan de ingang van deze residentie-in-meervoud, waar een. Een tenuis (meervoud: tenues) is een stemloze plofklank (p, t, k). Een vogel verdedigt zijn territoir, zijn territorium.

De troonrede, op Prinsjesdag uitgesproken. Perspectieven op internationale politiek. De Dengese bevolkten het Dengese-territorium in het district Lac Léopold.